Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02589991009 hoặc 025 89991009 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nháy máy

    025 899 90994025 899 90995025 899 90996025 899 90997025 899 90998025 899 90999025 899 91000025 899 91001025 899 91002025 899 91003025 899 91004025 899 91005025 899 91006025 899 91007025 899 91008025 899 91009025 899 91010025 899 91011025 899 91012025 899 91013025 899 91014025 899 91015025 899 91016025 899 91017025 899 91018025 899 91019025 899 91020025 899 91021025 899 91022025 899 91023

Từ khóa chờ duyệt khác

    033 993 3503090 488 3908096 391 1043091 533 3918090 409 3863096 214 5252091 389 3761024 399 99081090 422 2966065 2.3 831148052 626 799909732022 924 70704096 700 5295094 643 1805024 999 49222024 999 502102287060 563 94087 271 3

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02589991009 / 025 89991009 / 025 899 91009 …

4538

Nếu ai bị Số điện thoại 02589991009 hoặc 025 89991009 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha