Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02588886144 hoặc 025 88886144 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 5 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy
Nhá máy phiền phức
Nhá máy phiền phức

    025 888 86129025 888 86130025 888 86131025 888 86132025 888 86133025 888 86134025 888 86135025 888 86136025 888 86137025 888 86138025 888 86139025 888 86140025 888 86141025 888 86142025 888 86143025 888 86144025 888 86145025 888 86146025 888 86147025 888 86148025 888 86149025 888 86150025 888 86151025 888 86152025 888 86153025 888 86154025 888 86155025 888 86156025 888 86157025 888 86158

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02588886144 / 025 88886144 / 025 888 86144 …

4211

Nếu ai bị Số điện thoại 02588886144 hoặc 025 88886144 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha