Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02588880914 hoặc 025 88880914 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 22 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy, khi gọi lại thì nghe nhạc chờ, nghi ngờ số máy hacker

    025 888 80899025 888 80900025 888 80901025 888 80902025 888 80903025 888 80904025 888 80905025 888 80906025 888 80907025 888 80908025 888 80909025 888 80910025 888 80911025 888 80912025 888 80913025 888 80914025 888 80915025 888 80916025 888 80917025 888 80918025 888 80919025 888 80920025 888 80921025 888 80922025 888 80923025 888 80924025 888 80925025 888 80926025 888 80927025 888 80928

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02588880914 / 025 88880914 / 025 888 80914 …

4514

Nếu ai bị Số điện thoại 02588880914 hoặc 025 88880914 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha