Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02579997294 hoặc 025 79997294 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 4 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy
Lừa đảo
Lừa đảo

    025 799 97279025 799 97280025 799 97281025 799 97282025 799 97283025 799 97284025 799 97285025 799 97286025 799 97287025 799 97288025 799 97289025 799 97290025 799 97291025 799 97292025 799 97293025 799 97294025 799 97295025 799 97296025 799 97297025 799 97298025 799 97299025 799 97300025 799 97301025 799 97302025 799 97303025 799 97304025 799 97305025 799 97306025 799 97307025 799 97308

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02579997294 / 025 79997294 / 025 799 97294 …

4292

Nếu ai bị Số điện thoại 02579997294 hoặc 025 79997294 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha