Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02579997208 hoặc 025 79997208 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Quấy rối

    025 799 97193025 799 97194025 799 97195025 799 97196025 799 97197025 799 97198025 799 97199025 799 97200025 799 97201025 799 97202025 799 97203025 799 97204025 799 97205025 799 97206025 799 97207025 799 97208025 799 97209025 799 97210025 799 97211025 799 97212025 799 97213025 799 97214025 799 97215025 799 97216025 799 97217025 799 97218025 799 97219025 799 97220025 799 97221025 799 97222

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02579997208 / 025 79997208 / 025 799 97208 …

4336

Nếu ai bị Số điện thoại 02579997208 hoặc 025 79997208 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha