Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02579996944 hoặc 025 79996944 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nháy máy quấy rối

    025 799 96929025 799 96930025 799 96931025 799 96932025 799 96933025 799 96934025 799 96935025 799 96936025 799 96937025 799 96938025 799 96939025 799 96940025 799 96941025 799 96942025 799 96943025 799 96944025 799 96945025 799 96946025 799 96947025 799 96948025 799 96949025 799 96950025 799 96951025 799 96952025 799 96953025 799 96954025 799 96955025 799 96956025 799 96957025 799 96958

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02579996944 / 025 79996944 / 025 799 96944 …

4154

Nếu ai bị Số điện thoại 02579996944 hoặc 025 79996944 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha