Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02579996928 hoặc 025 79996928 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 19 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy
Nhá máy liên tục
Con chó súc vật chuyên lừa đảo
Con chó súc vật chuyên lừa đảo
Nhá máy liên tục

    025 799 96913025 799 96914025 799 96915025 799 96916025 799 96917025 799 96918025 799 96919025 799 96920025 799 96921025 799 96922025 799 96923025 799 96924025 799 96925025 799 96926025 799 96927025 799 96928025 799 96929025 799 96930025 799 96931025 799 96932025 799 96933025 799 96934025 799 96935025 799 96936025 799 96937025 799 96938025 799 96939025 799 96940025 799 96941025 799 96942

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02579996928 / 025 79996928 / 025 799 96928 …

4234

Nếu ai bị Số điện thoại 02579996928 hoặc 025 79996928 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha