Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02579996573 hoặc 025 79996573 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 5 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Lừa đảo
lừa đảo
lừa đảo

    025 799 96558025 799 96559025 799 96560025 799 96561025 799 96562025 799 96563025 799 96564025 799 96565025 799 96566025 799 96567025 799 96568025 799 96569025 799 96570025 799 96571025 799 96572025 799 96573025 799 96574025 799 96575025 799 96576025 799 96577025 799 96578025 799 96579025 799 96580025 799 96581025 799 96582025 799 96583025 799 96584025 799 96585025 799 96586025 799 96587

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02579996573 / 025 79996573 / 025 799 96573 …

4080

Nếu ai bị Số điện thoại 02579996573 hoặc 025 79996573 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha