Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02579996027 hoặc 025 79996027 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 4 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nháy máy

    025 799 96012025 799 96013025 799 96014025 799 96015025 799 96016025 799 96017025 799 96018025 799 96019025 799 96020025 799 96021025 799 96022025 799 96023025 799 96024025 799 96025025 799 96026025 799 96027025 799 96028025 799 96029025 799 96030025 799 96031025 799 96032025 799 96033025 799 96034025 799 96035025 799 96036025 799 96037025 799 96038025 799 96039025 799 96040025 799 96041

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02579996027 / 025 79996027 / 025 799 96027 …

4189

Nếu ai bị Số điện thoại 02579996027 hoặc 025 79996027 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha