Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02579995134 hoặc 025 79995134 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    025 799 95119025 799 95120025 799 95121025 799 95122025 799 95123025 799 95124025 799 95125025 799 95126025 799 95127025 799 95128025 799 95129025 799 95130025 799 95131025 799 95132025 799 95133025 799 95134025 799 95135025 799 95136025 799 95137025 799 95138025 799 95139025 799 95140025 799 95141025 799 95142025 799 95143025 799 95144025 799 95145025 799 95146025 799 95147025 799 95148

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02579995134 / 025 79995134 / 025 799 95134 …

4067

Nếu ai bị Số điện thoại 02579995134 hoặc 025 79995134 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha