Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02579995119 hoặc 025 79995119 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 16 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 1 lần
nhá máy
Nháy máy
Nháy máy

    025 799 95104025 799 95105025 799 95106025 799 95107025 799 95108025 799 95109025 799 95110025 799 95111025 799 95112025 799 95113025 799 95114025 799 95115025 799 95116025 799 95117025 799 95118025 799 95119025 799 95120025 799 95121025 799 95122025 799 95123025 799 95124025 799 95125025 799 95126025 799 95127025 799 95128025 799 95129025 799 95130025 799 95131025 799 95132025 799 95133

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02579995119 / 025 79995119 / 025 799 95119 …

4130

Nếu ai bị Số điện thoại 02579995119 hoặc 025 79995119 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha