Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02579994644 hoặc 025 79994644 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Khả năng là số lừa đảo. Gọi nháy, khi gọi lại thì chỉ có bài hát

    025 799 94629025 799 94630025 799 94631025 799 94632025 799 94633025 799 94634025 799 94635025 799 94636025 799 94637025 799 94638025 799 94639025 799 94640025 799 94641025 799 94642025 799 94643025 799 94644025 799 94645025 799 94646025 799 94647025 799 94648025 799 94649025 799 94650025 799 94651025 799 94652025 799 94653025 799 94654025 799 94655025 799 94656025 799 94657025 799 94658

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02579994644 / 025 79994644 / 025 799 94644 …

4142

Nếu ai bị Số điện thoại 02579994644 hoặc 025 79994644 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha