Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02579994097 hoặc 025 79994097 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
lam phien

    025 799 94082025 799 94083025 799 94084025 799 94085025 799 94086025 799 94087025 799 94088025 799 94089025 799 94090025 799 94091025 799 94092025 799 94093025 799 94094025 799 94095025 799 94096025 799 94097025 799 94098025 799 94099025 799 94100025 799 94101025 799 94102025 799 94103025 799 94104025 799 94105025 799 94106025 799 94107025 799 94108025 799 94109025 799 94110025 799 94111

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02579994097 / 025 79994097 / 025 799 94097 …

4611

Nếu ai bị Số điện thoại 02579994097 hoặc 025 79994097 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha