Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02579993761 hoặc 025 79993761 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 6 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nhá máy
Nhá máy
Nhá máy

    025 799 93746025 799 93747025 799 93748025 799 93749025 799 93750025 799 93751025 799 93752025 799 93753025 799 93754025 799 93755025 799 93756025 799 93757025 799 93758025 799 93759025 799 93760025 799 93761025 799 93762025 799 93763025 799 93764025 799 93765025 799 93766025 799 93767025 799 93768025 799 93769025 799 93770025 799 93771025 799 93772025 799 93773025 799 93774025 799 93775

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02579993761 / 025 79993761 / 025 799 93761 …

4106

Nếu ai bị Số điện thoại 02579993761 hoặc 025 79993761 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha