Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02579992775 hoặc 025 79992775 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    025 799 92760025 799 92761025 799 92762025 799 92763025 799 92764025 799 92765025 799 92766025 799 92767025 799 92768025 799 92769025 799 92770025 799 92771025 799 92772025 799 92773025 799 92774025 799 92775025 799 92776025 799 92777025 799 92778025 799 92779025 799 92780025 799 92781025 799 92782025 799 92783025 799 92784025 799 92785025 799 92786025 799 92787025 799 92788025 799 92789

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02579992775 / 025 79992775 / 025 799 92775 …

4536

Nếu ai bị Số điện thoại 02579992775 hoặc 025 79992775 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha