Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02579 hoặc 025 79 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy
có phải sdt 02579999
có phải sdt 02579999

    025 64 025 65 025 66 025 67 025 68 025 69 025 70 025 71 025 72 025 73 025 74 025 75 025 76 025 77 025 78 025 79 025 80 025 81 025 82 025 83 025 84 025 85 025 86 025 87 025 88 025 89 025 90 025 91 025 92 025 93

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02579 / 025 79 / 025 79 …

4582

Nếu ai bị Số điện thoại 02579 hoặc 025 79 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha