Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02558886618 hoặc 025 58886618 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    025 588 86603025 588 86604025 588 86605025 588 86606025 588 86607025 588 86608025 588 86609025 588 86610025 588 86611025 588 86612025 588 86613025 588 86614025 588 86615025 588 86616025 588 86617025 588 86618025 588 86619025 588 86620025 588 86621025 588 86622025 588 86623025 588 86624025 588 86625025 588 86626025 588 86627025 588 86628025 588 86629025 588 86630025 588 86631025 588 86632

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02558886618 / 025 58886618 / 025 588 86618 …

4332

Nếu ai bị Số điện thoại 02558886618 hoặc 025 58886618 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha