Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02558882591 hoặc 025 58882591 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 4 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Tại sao lại nháy máy?
nhá máy
nhá máy

    025 588 82576025 588 82577025 588 82578025 588 82579025 588 82580025 588 82581025 588 82582025 588 82583025 588 82584025 588 82585025 588 82586025 588 82587025 588 82588025 588 82589025 588 82590025 588 82591025 588 82592025 588 82593025 588 82594025 588 82595025 588 82596025 588 82597025 588 82598025 588 82599025 588 82600025 588 82601025 588 82602025 588 82603025 588 82604025 588 82605

Từ khóa chờ duyệt khác

    097 848 5091 427 7774020 399 90580029 099 99672072 008 7387512089 688 2078 871 7155037 502 6936037 819 0811096 431 5001090 332 3864022 139 00757094 121 9976097 157 5347090 909 4246097 372 0835093 607 6295096 242 8090

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02558882591 / 025 58882591 / 025 588 82591 …

4221

Nếu ai bị Số điện thoại 02558882591 hoặc 025 58882591 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha