Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02558880231 hoặc 025 58880231 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 1 lần
Nháy máy

    025 588 80216025 588 80217025 588 80218025 588 80219025 588 80220025 588 80221025 588 80222025 588 80223025 588 80224025 588 80225025 588 80226025 588 80227025 588 80228025 588 80229025 588 80230025 588 80231025 588 80232025 588 80233025 588 80234025 588 80235025 588 80236025 588 80237025 588 80238025 588 80239025 588 80240025 588 80241025 588 80242025 588 80243025 588 80244025 588 80245

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02558880231 / 025 58880231 / 025 588 80231 …

4599

Nếu ai bị Số điện thoại 02558880231 hoặc 025 58880231 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha