Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02558 hoặc 025 58 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 9 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy
Lừa dao
Lừa dao

    025 43 025 44 025 45 025 46 025 47 025 48 025 49 025 50 025 51 025 52 025 53 025 54 025 55 025 56 025 57 025 58 025 59 025 60 025 61 025 62 025 63 025 64 025 65 025 66 025 67 025 68 025 69 025 70 025 71 025 72

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02558 / 025 58 / 025 58 …

4512

Nếu ai bị Số điện thoại 02558 hoặc 025 58 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha