Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02549996655 hoặc 025 49996655 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 9 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    025 499 96640025 499 96641025 499 96642025 499 96643025 499 96644025 499 96645025 499 96646025 499 96647025 499 96648025 499 96649025 499 96650025 499 96651025 499 96652025 499 96653025 499 96654025 499 96655025 499 96656025 499 96657025 499 96658025 499 96659025 499 96660025 499 96661025 499 96662025 499 96663025 499 96664025 499 96665025 499 96666025 499 96667025 499 96668025 499 96669

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02549996655 / 025 49996655 / 025 499 96655 …

4166

Nếu ai bị Số điện thoại 02549996655 hoặc 025 49996655 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha