Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02549996074 hoặc 025 49996074 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 13 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
chuyên nháy máy

    025 499 96059025 499 96060025 499 96061025 499 96062025 499 96063025 499 96064025 499 96065025 499 96066025 499 96067025 499 96068025 499 96069025 499 96070025 499 96071025 499 96072025 499 96073025 499 96074025 499 96075025 499 96076025 499 96077025 499 96078025 499 96079025 499 96080025 499 96081025 499 96082025 499 96083025 499 96084025 499 96085025 499 96086025 499 96087025 499 96088

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02549996074 / 025 49996074 / 025 499 96074 …

4405

Nếu ai bị Số điện thoại 02549996074 hoặc 025 49996074 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha