Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02549996023 hoặc 025 49996023 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    025 499 96008025 499 96009025 499 96010025 499 96011025 499 96012025 499 96013025 499 96014025 499 96015025 499 96016025 499 96017025 499 96018025 499 96019025 499 96020025 499 96021025 499 96022025 499 96023025 499 96024025 499 96025025 499 96026025 499 96027025 499 96028025 499 96029025 499 96030025 499 96031025 499 96032025 499 96033025 499 96034025 499 96035025 499 96036025 499 96037

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02549996023 / 025 49996023 / 025 499 96023 …

4564

Nếu ai bị Số điện thoại 02549996023 hoặc 025 49996023 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha