Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02549994548 hoặc 025 49994548 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nháy máy

    025 499 94533025 499 94534025 499 94535025 499 94536025 499 94537025 499 94538025 499 94539025 499 94540025 499 94541025 499 94542025 499 94543025 499 94544025 499 94545025 499 94546025 499 94547025 499 94548025 499 94549025 499 94550025 499 94551025 499 94552025 499 94553025 499 94554025 499 94555025 499 94556025 499 94557025 499 94558025 499 94559025 499 94560025 499 94561025 499 94562

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02549994548 / 025 49994548 / 025 499 94548 …

4488

Nếu ai bị Số điện thoại 02549994548 hoặc 025 49994548 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha