Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02549994255 hoặc 025 49994255 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 8 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy nghi lừa đảo

    025 499 94240025 499 94241025 499 94242025 499 94243025 499 94244025 499 94245025 499 94246025 499 94247025 499 94248025 499 94249025 499 94250025 499 94251025 499 94252025 499 94253025 499 94254025 499 94255025 499 94256025 499 94257025 499 94258025 499 94259025 499 94260025 499 94261025 499 94262025 499 94263025 499 94264025 499 94265025 499 94266025 499 94267025 499 94268025 499 94269

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02549994255 / 025 49994255 / 025 499 94255 …

4516

Nếu ai bị Số điện thoại 02549994255 hoặc 025 49994255 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha