Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02549993982 hoặc 025 49993982 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nhá máy, làm phiền, lừa đảo

    025 499 93967025 499 93968025 499 93969025 499 93970025 499 93971025 499 93972025 499 93973025 499 93974025 499 93975025 499 93976025 499 93977025 499 93978025 499 93979025 499 93980025 499 93981025 499 93982025 499 93983025 499 93984025 499 93985025 499 93986025 499 93987025 499 93988025 499 93989025 499 93990025 499 93991025 499 93992025 499 93993025 499 93994025 499 93995025 499 93996

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02549993982 / 025 49993982 / 025 499 93982 …

4303

Nếu ai bị Số điện thoại 02549993982 hoặc 025 49993982 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha