Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02549993605 hoặc 025 49993605 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nháy máy vào giờ nghĩ trưa

    025 499 93590025 499 93591025 499 93592025 499 93593025 499 93594025 499 93595025 499 93596025 499 93597025 499 93598025 499 93599025 499 93600025 499 93601025 499 93602025 499 93603025 499 93604025 499 93605025 499 93606025 499 93607025 499 93608025 499 93609025 499 93610025 499 93611025 499 93612025 499 93613025 499 93614025 499 93615025 499 93616025 499 93617025 499 93618025 499 93619

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02549993605 / 025 49993605 / 025 499 93605 …

4577

Nếu ai bị Số điện thoại 02549993605 hoặc 025 49993605 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha