Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02549992948 hoặc 025 49992948 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy ngày 7/10/22

    025 499 92933025 499 92934025 499 92935025 499 92936025 499 92937025 499 92938025 499 92939025 499 92940025 499 92941025 499 92942025 499 92943025 499 92944025 499 92945025 499 92946025 499 92947025 499 92948025 499 92949025 499 92950025 499 92951025 499 92952025 499 92953025 499 92954025 499 92955025 499 92956025 499 92957025 499 92958025 499 92959025 499 92960025 499 92961025 499 92962

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02549992948 / 025 49992948 / 025 499 92948 …

4469

Nếu ai bị Số điện thoại 02549992948 hoặc 025 49992948 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha