Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02549992148 hoặc 025 49992148 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 10 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nháy máy
Nháy máy
Nháy máy

    025 499 92133025 499 92134025 499 92135025 499 92136025 499 92137025 499 92138025 499 92139025 499 92140025 499 92141025 499 92142025 499 92143025 499 92144025 499 92145025 499 92146025 499 92147025 499 92148025 499 92149025 499 92150025 499 92151025 499 92152025 499 92153025 499 92154025 499 92155025 499 92156025 499 92157025 499 92158025 499 92159025 499 92160025 499 92161025 499 92162

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02549992148 / 025 49992148 / 025 499 92148 …

4596

Nếu ai bị Số điện thoại 02549992148 hoặc 025 49992148 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha