Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02549990754 hoặc 025 49990754 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 11 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy 1s
nhá máy 1s
nháy máy 1s
nháy máy 1s
nhá máy 1s

    025 499 90739025 499 90740025 499 90741025 499 90742025 499 90743025 499 90744025 499 90745025 499 90746025 499 90747025 499 90748025 499 90749025 499 90750025 499 90751025 499 90752025 499 90753025 499 90754025 499 90755025 499 90756025 499 90757025 499 90758025 499 90759025 499 90760025 499 90761025 499 90762025 499 90763025 499 90764025 499 90765025 499 90766025 499 90767025 499 90768

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02549990754 / 025 49990754 / 025 499 90754 …

4231

Nếu ai bị Số điện thoại 02549990754 hoặc 025 49990754 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha