Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02548884763 hoặc 025 48884763 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 19 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nháy máy

    025 488 84748025 488 84749025 488 84750025 488 84751025 488 84752025 488 84753025 488 84754025 488 84755025 488 84756025 488 84757025 488 84758025 488 84759025 488 84760025 488 84761025 488 84762025 488 84763025 488 84764025 488 84765025 488 84766025 488 84767025 488 84768025 488 84769025 488 84770025 488 84771025 488 84772025 488 84773025 488 84774025 488 84775025 488 84776025 488 84777

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02548884763 / 025 48884763 / 025 488 84763 …

4594

Nếu ai bị Số điện thoại 02548884763 hoặc 025 48884763 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha