Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02548884682 hoặc 025 48884682 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Chưa nghe máy, không rõ nguồn

    025 488 84667025 488 84668025 488 84669025 488 84670025 488 84671025 488 84672025 488 84673025 488 84674025 488 84675025 488 84676025 488 84677025 488 84678025 488 84679025 488 84680025 488 84681025 488 84682025 488 84683025 488 84684025 488 84685025 488 84686025 488 84687025 488 84688025 488 84689025 488 84690025 488 84691025 488 84692025 488 84693025 488 84694025 488 84695025 488 84696

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02548884682 / 025 48884682 / 025 488 84682 …

4494

Nếu ai bị Số điện thoại 02548884682 hoặc 025 48884682 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha