Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02548883419 hoặc 025 48883419 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Quấy rối

    025 488 83404025 488 83405025 488 83406025 488 83407025 488 83408025 488 83409025 488 83410025 488 83411025 488 83412025 488 83413025 488 83414025 488 83415025 488 83416025 488 83417025 488 83418025 488 83419025 488 83420025 488 83421025 488 83422025 488 83423025 488 83424025 488 83425025 488 83426025 488 83427025 488 83428025 488 83429025 488 83430025 488 83431025 488 83432025 488 83433

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02548883419 / 025 48883419 / 025 488 83419 …

4340

Nếu ai bị Số điện thoại 02548883419 hoặc 025 48883419 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha