Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02548882909 hoặc 025 48882909 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 22 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy.

    025 488 82894025 488 82895025 488 82896025 488 82897025 488 82898025 488 82899025 488 82900025 488 82901025 488 82902025 488 82903025 488 82904025 488 82905025 488 82906025 488 82907025 488 82908025 488 82909025 488 82910025 488 82911025 488 82912025 488 82913025 488 82914025 488 82915025 488 82916025 488 82917025 488 82918025 488 82919025 488 82920025 488 82921025 488 82922025 488 82923

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02548882909 / 025 48882909 / 025 488 82909 …

4322

Nếu ai bị Số điện thoại 02548882909 hoặc 025 48882909 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha