Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02548882635 hoặc 025 48882635 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 4 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nháy máy tao lao

    025 488 82620025 488 82621025 488 82622025 488 82623025 488 82624025 488 82625025 488 82626025 488 82627025 488 82628025 488 82629025 488 82630025 488 82631025 488 82632025 488 82633025 488 82634025 488 82635025 488 82636025 488 82637025 488 82638025 488 82639025 488 82640025 488 82641025 488 82642025 488 82643025 488 82644025 488 82645025 488 82646025 488 82647025 488 82648025 488 82649

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02548882635 / 025 48882635 / 025 488 82635 …

4229

Nếu ai bị Số điện thoại 02548882635 hoặc 025 48882635 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha