Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02548881122 hoặc 025 48881122 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 5 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Spam cuộc gọi, quảng cáo vớ vẩn.

    025 488 81107025 488 81108025 488 81109025 488 81110025 488 81111025 488 81112025 488 81113025 488 81114025 488 81115025 488 81116025 488 81117025 488 81118025 488 81119025 488 81120025 488 81121025 488 81122025 488 81123025 488 81124025 488 81125025 488 81126025 488 81127025 488 81128025 488 81129025 488 81130025 488 81131025 488 81132025 488 81133025 488 81134025 488 81135025 488 81136

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02548881122 / 025 48881122 / 025 488 81122 …

4421

Nếu ai bị Số điện thoại 02548881122 hoặc 025 48881122 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha