Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02543876467 hoặc 025 43876467 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Số này gọi hỏi thông tin ngày sinh tháng đẻ và tài khoản ngân hàng mọi người cảnh giác nhé

    025 438 76452025 438 76453025 438 76454025 438 76455025 438 76456025 438 76457025 438 76458025 438 76459025 438 76460025 438 76461025 438 76462025 438 76463025 438 76464025 438 76465025 438 76466025 438 76467025 438 76468025 438 76469025 438 76470025 438 76471025 438 76472025 438 76473025 438 76474025 438 76475025 438 76476025 438 76477025 438 76478025 438 76479025 438 76480025 438 76481

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02543876467 / 025 43876467 / 025 438 76467 …

4548

Nếu ai bị Số điện thoại 02543876467 hoặc 025 43876467 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha