Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02519999498 hoặc 025 19999498 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 6 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Who called me?

    025 199 99483025 199 99484025 199 99485025 199 99486025 199 99487025 199 99488025 199 99489025 199 99490025 199 99491025 199 99492025 199 99493025 199 99494025 199 99495025 199 99496025 199 99497025 199 99498025 199 99499025 199 99500025 199 99501025 199 99502025 199 99503025 199 99504025 199 99505025 199 99506025 199 99507025 199 99508025 199 99509025 199 99510025 199 99511025 199 99512

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02519999498 / 025 19999498 / 025 199 99498 …

4611

Nếu ai bị Số điện thoại 02519999498 hoặc 025 19999498 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha