Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02519999307 hoặc 025 19999307 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 12 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
02519999307

    025 199 99292025 199 99293025 199 99294025 199 99295025 199 99296025 199 99297025 199 99298025 199 99299025 199 99300025 199 99301025 199 99302025 199 99303025 199 99304025 199 99305025 199 99306025 199 99307025 199 99308025 199 99309025 199 99310025 199 99311025 199 99312025 199 99313025 199 99314025 199 99315025 199 99316025 199 99317025 199 99318025 199 99319025 199 99320025 199 99321

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02519999307 / 025 19999307 / 025 199 99307 …

4378

Nếu ai bị Số điện thoại 02519999307 hoặc 025 19999307 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha