Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02519996407 hoặc 025 19996407 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    025 199 96392025 199 96393025 199 96394025 199 96395025 199 96396025 199 96397025 199 96398025 199 96399025 199 96400025 199 96401025 199 96402025 199 96403025 199 96404025 199 96405025 199 96406025 199 96407025 199 96408025 199 96409025 199 96410025 199 96411025 199 96412025 199 96413025 199 96414025 199 96415025 199 96416025 199 96417025 199 96418025 199 96419025 199 96420025 199 96421

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02519996407 / 025 19996407 / 025 199 96407 …

4562

Nếu ai bị Số điện thoại 02519996407 hoặc 025 19996407 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha