Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02519995195 hoặc 025 19995195 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy
nháy máy
nháy máy

    025 199 95180025 199 95181025 199 95182025 199 95183025 199 95184025 199 95185025 199 95186025 199 95187025 199 95188025 199 95189025 199 95190025 199 95191025 199 95192025 199 95193025 199 95194025 199 95195025 199 95196025 199 95197025 199 95198025 199 95199025 199 95200025 199 95201025 199 95202025 199 95203025 199 95204025 199 95205025 199 95206025 199 95207025 199 95208025 199 95209

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02519995195 / 025 19995195 / 025 199 95195 …

4555

Nếu ai bị Số điện thoại 02519995195 hoặc 025 19995195 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha