Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02519994854 hoặc 025 19994854 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 5 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
bọn lừa đảo nhá máy.đừng nghe

    025 199 94839025 199 94840025 199 94841025 199 94842025 199 94843025 199 94844025 199 94845025 199 94846025 199 94847025 199 94848025 199 94849025 199 94850025 199 94851025 199 94852025 199 94853025 199 94854025 199 94855025 199 94856025 199 94857025 199 94858025 199 94859025 199 94860025 199 94861025 199 94862025 199 94863025 199 94864025 199 94865025 199 94866025 199 94867025 199 94868

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02519994854 / 025 19994854 / 025 199 94854 …

4259

Nếu ai bị Số điện thoại 02519994854 hoặc 025 19994854 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha