Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02519994483 hoặc 025 19994483 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 8 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
02519994484, nhá máy, khả năng lừa đảo.
Nhá máy
Nhá máy

    025 199 94468025 199 94469025 199 94470025 199 94471025 199 94472025 199 94473025 199 94474025 199 94475025 199 94476025 199 94477025 199 94478025 199 94479025 199 94480025 199 94481025 199 94482025 199 94483025 199 94484025 199 94485025 199 94486025 199 94487025 199 94488025 199 94489025 199 94490025 199 94491025 199 94492025 199 94493025 199 94494025 199 94495025 199 94496025 199 94497

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02519994483 / 025 19994483 / 025 199 94483 …

4343

Nếu ai bị Số điện thoại 02519994483 hoặc 025 19994483 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha