Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02519993410 hoặc 025 19993410 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 5 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nháy máy

    025 199 93395025 199 93396025 199 93397025 199 93398025 199 93399025 199 93400025 199 93401025 199 93402025 199 93403025 199 93404025 199 93405025 199 93406025 199 93407025 199 93408025 199 93409025 199 93410025 199 93411025 199 93412025 199 93413025 199 93414025 199 93415025 199 93416025 199 93417025 199 93418025 199 93419025 199 93420025 199 93421025 199 93422025 199 93423025 199 93424

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02519993410 / 025 19993410 / 025 199 93410 …

4242

Nếu ai bị Số điện thoại 02519993410 hoặc 025 19993410 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha