Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02519993349 hoặc 025 19993349 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 6 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    025 199 93334025 199 93335025 199 93336025 199 93337025 199 93338025 199 93339025 199 93340025 199 93341025 199 93342025 199 93343025 199 93344025 199 93345025 199 93346025 199 93347025 199 93348025 199 93349025 199 93350025 199 93351025 199 93352025 199 93353025 199 93354025 199 93355025 199 93356025 199 93357025 199 93358025 199 93359025 199 93360025 199 93361025 199 93362025 199 93363

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02519993349 / 025 19993349 / 025 199 93349 …

4121

Nếu ai bị Số điện thoại 02519993349 hoặc 025 19993349 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha