Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02519993309 hoặc 025 19993309 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 9 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy
Nhá máy
Nhá máy

    025 199 93294025 199 93295025 199 93296025 199 93297025 199 93298025 199 93299025 199 93300025 199 93301025 199 93302025 199 93303025 199 93304025 199 93305025 199 93306025 199 93307025 199 93308025 199 93309025 199 93310025 199 93311025 199 93312025 199 93313025 199 93314025 199 93315025 199 93316025 199 93317025 199 93318025 199 93319025 199 93320025 199 93321025 199 93322025 199 93323

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02519993309 / 025 19993309 / 025 199 93309 …

4497

Nếu ai bị Số điện thoại 02519993309 hoặc 025 19993309 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha