Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02519993253 hoặc 025 19993253 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 13 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Vừa nháy máy 🙂
VỪA NHÁ MÁY XONG K BIẾT Ý ĐỒ GÌ ĐÂY
nhá máy á má
nhá máy á má
VỪA NHÁ MÁY XONG K BIẾT Ý ĐỒ GÌ ĐÂY

    025 199 93238025 199 93239025 199 93240025 199 93241025 199 93242025 199 93243025 199 93244025 199 93245025 199 93246025 199 93247025 199 93248025 199 93249025 199 93250025 199 93251025 199 93252025 199 93253025 199 93254025 199 93255025 199 93256025 199 93257025 199 93258025 199 93259025 199 93260025 199 93261025 199 93262025 199 93263025 199 93264025 199 93265025 199 93266025 199 93267

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02519993253 / 025 19993253 / 025 199 93253 …

4371

Nếu ai bị Số điện thoại 02519993253 hoặc 025 19993253 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha