Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02519992598 hoặc 025 19992598 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 12 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 2 lần
Chó nhá máy

    025 199 92583025 199 92584025 199 92585025 199 92586025 199 92587025 199 92588025 199 92589025 199 92590025 199 92591025 199 92592025 199 92593025 199 92594025 199 92595025 199 92596025 199 92597025 199 92598025 199 92599025 199 92600025 199 92601025 199 92602025 199 92603025 199 92604025 199 92605025 199 92606025 199 92607025 199 92608025 199 92609025 199 92610025 199 92611025 199 92612

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02519992598 / 025 19992598 / 025 199 92598 …

4503

Nếu ai bị Số điện thoại 02519992598 hoặc 025 19992598 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha