Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02519991597 hoặc 025 19991597 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    025 199 91582025 199 91583025 199 91584025 199 91585025 199 91586025 199 91587025 199 91588025 199 91589025 199 91590025 199 91591025 199 91592025 199 91593025 199 91594025 199 91595025 199 91596025 199 91597025 199 91598025 199 91599025 199 91600025 199 91601025 199 91602025 199 91603025 199 91604025 199 91605025 199 91606025 199 91607025 199 91608025 199 91609025 199 91610025 199 91611

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02519991597 / 025 19991597 / 025 199 91597 …

4051

Nếu ai bị Số điện thoại 02519991597 hoặc 025 19991597 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha