Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02499983809 hoặc 024 99983809 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 4 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Số rác

    024 999 83794024 999 83795024 999 83796024 999 83797024 999 83798024 999 83799024 999 83800024 999 83801024 999 83802024 999 83803024 999 83804024 999 83805024 999 83806024 999 83807024 999 83808024 999 83809024 999 83810024 999 83811024 999 83812024 999 83813024 999 83814024 999 83815024 999 83816024 999 83817024 999 83818024 999 83819024 999 83820024 999 83821024 999 83822024 999 83823

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02499983809 / 024 99983809 / 024 999 83809 …

4078

Nếu ai bị Số điện thoại 02499983809 hoặc 024 99983809 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha